Bilim

İklim ve Enerji Üzerine ABD Kamuoyunun Görüşleri

ABD'li yetişkinlerin çoğu, çevreyi korumak için günlük yaşamlarında en azından belirli bir eylemde bulunduklarını söylüyorlar, ancak Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, iklim değişikliğinin nedenleri ve buna yönelik politikaların etkileri konusunda ideolojik çelişki içinde olmaya devam ediyor.

Facebook   twitter