Popüler Mesajlar

5. Aday özellikleri ve algıları

Seçmenler, bir dizi kişisel özellik hakkında, Trump'tan ziyade Clinton'ın 'kişisel olarak başkan olmaya nitelikli' ifadeleriyle daha iyi tanımlandığını söylüyor ve

Facebook   twitter